Dołącz do Izby

Nasi członkowie

Członkowie Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego to przedsiębiorcy, którzy z biznesem związali swoje ambicje i życie zawodowe, umiejętnie łącząc realizację celów osobistych z realizacją celów swoich firm, nastawieni na rozwój i sukces, gotowi, by stanąć w pierwszej linii gospodarki regionu oraz kraju. Poznaj ich wszystkich

Dołącz do nas, to proste!

Członkiem Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego może zostać każdy przedsiębiorca (polski czy zagraniczny) oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak również związki i organizacje przedsiębiorców i pracodawców, których obszarem działania jest województwo podkarpackie.

Chcesz dołączyć do naszej organizacji, lecz nie prowadzisz działalności gospodarczej, to również jest możliwe – Członkiem – Sympatykiem Izby może bowiem zostać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Zapraszamy!

Tylko 5 kroków, by zostać Członkiem naszej Izby!

Dokumenty do pobrania

Pobierz dokumenty, wypełnij je i prześlij wraz z potwierdzeniem wpisowego i składki członkowskiej na adres Izby: Podkarpacki Samorząd Gospodarczy, ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów oraz na adres mailowy email: izba@podkarpackie.com

Statut Izby

Dokumenty aplikacyjne