Korzyści

Pakiet Korzyści z członkostwa w Podkarpackim Samorządzie Gospodarczym 

1. Otrzymanie Pakietu Powitalnego dla nowego Członka Izby:

a) certyfikatu potwierdzającego przynależność do Izby;
b) folderu informacyjnego o izbie i jej ofercie;
c) znaczka z logo izby;
d) elektronicznego logo izby do wykorzystania w swoich materiałach promocyjno-reklamowo-informacyjnych.

2. Możliwość informowania o przynależności do Izby w kontaktach gospodarczych:

a) posługiwanie się logotypem PSG;
b) korzystanie z opracowanych przez PSG projektów graficznych do wykorzystania w drukach i na stronach internetowych firmy członkowskiej.

3. Bezpłatny udział w wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez PSG w Rzeszowie takich jak na przykład cykliczne spotkania raz w miesiącu dla wszystkich członków Izby, spotkania tematyczne z udziałem ekspertów z danej branży czy też spotkania integracyjne.

4. Bezpłatny networking z firmami członkowskimi oraz członkami innych Izb gospodarczych w kraju i zagranicą w trakcie różnego rodzaju spotkań i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez PSG oraz w mediach społecznościowych Izby itp.

5. Jednorazowa kampania reklamowa Firmy członkowskiej:

a) jednokrotna wysyłka newslettera do wszystkich członków Izby oraz subskrybentów newslettera z ofertą firmy członkowskiej;
b) zamieszczenie logo firmy członkowskiej na stronie internetowej Izby w Bazie Firm Członkowskich.
c) poinformowanie w mediach społecznościowych Izby o przystąpieniu firmy do Izby.
d) zamieszczenie oferty firmy członkowskiej na stronie Izby;
e) zamieszczenie oferty firmy członkowskiej w mediach społecznościowych Izby.
f) zaprezentowanie oferty biznesowej firmy członkowskiej podczas prelekcji przed innymi pozostałymi Członkami Izby.

6. Wsparcie Firmy Członkowskiej przez PSG w kontaktach z administracją publiczną.

7. Wsparcie wizerunkowe firmy członkowskiej poprzez możliwość objęcia patronatem przez PSG bezpłatnych i zgodnych ze Statutem PSG wydarzeń organizowanych przez firmę członkowską.

8. Na życzenie firmy członkowskiej możliwość wystawienie referencji, opinii i rekomendacji dotyczących współpracy z Izbą, również w przypadku konkursów, gdzie opinie tego typu są wymagane lub oczekiwane.

9. Pomoc w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje.

10. Wsparcie rozwoju i kompetencji biznesowych firmy członkowskiej poprzez dostęp do szkoleń i innych aktywności w tym zakresie.

11. Realny wpływ na firm członkowskich na kształtowanie polityki gospodarczej regionu.

12. Możliwość skorzystania z opcji polubownego rozwiązania sporu w ramach Sądu Arbitrażowego PSG w Rzeszowie.