Misja Izby

Misja Izby

Misją Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego jest wspieranie rozwoju podkarpackich przedsiębiorstw, integracja środowisk gospodarczych oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego.