Categories
Aktualności

Za nami seminarium stacjonarne dla pracodawców

Seminarium, które odbyło się w dniach 10-11 kwietnia br. w Rzeszowie (zorganizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich) było podsumowaniem dotychczasowych spotkań regionalnych dotyczących problematyki zatrudniania obywateli Ukrainy, zapewnienia godnej pracy i budowania dialogu społecznego w celu zapewnienia większej efektywności w rozwiązywaniu problemów i poprawy sytuacji na rynku pracy.

Seminarium było także kontynuacją działań na rzecz wzmocnienia regionalnej reprezentacji pracodawców i wypracowywania dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucjonalnej na rynku pracy.