RK consulting Sp. z o.o.

http://www.mspconsulting.pl/

Adres:

37-100 Łańcut

Słowackiego 10

Podstawowe informacje o spółce

Jesteśmy firmą specjalizującą się w profesjonalnym doradztwie dla przedsiębiorstw, stworzoną przez ludzi, którzy połączyli wieloletnie doświadczenia w bankowości i europejskich programach spójnościowych. Nasze kompetencje w obszarach finansów i ekonomii wraz z wiedzą z zakresu matematyki finansowej i rachunkowości pozwalają dobrze ocenić jakość rozwiązań finansowych w przedsiębiorstwach naszych klientów. Na bieżąco śledzimy dostępne programy dotacyjne dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, finansowanych zarówno z krajowych jak i europejskich funduszy. Dzięki temu jesteśmy w stanie efektywnie zaprojektować finansowanie inwestycji naszych partnerów biznesowych.

Misja

Naszą misją jest profesjonalne doradztwo w zakresie efektywnego zarzadzania finansami. Specjalizujemy się w doradztwie transakcyjnym i finansowym (w tym restrukturyzacją) oraz w pozyskiwaniu środków dotacyjnych z krajowych i unijnych programów na sfinansowanie rozwoju naszych klientów.

Cele

Naszym celem jest budowanie długoterminowych relacji z klientami opartych na współpracy i zaufaniu, dostarczanie profesjonalnych usług bazujących na wiedzy i doświadczeniu, dbanie o wzrost wartość przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz zapewnienie jasnej i przejrzystej komunikacji w trakcie realizacji projektów.