Dom Brokerski Vector Sp. z o.o.

https://dbvector.pl/

Adres:

Rzeszów

ul. Langiewicza 29

Jesteśmy zespołem, którego doświadczenie związane jest z ponad 20 letnią praktyką na rynku ubezpieczeniowym. Założyciele Spółki przez wiele lat zajmowali kierownicze stanowiska w renomowanych zakładach ubezpieczeń wchodzących w skład międzynarodowych koncernów ubezpieczeniowych.

Kwalifikacje zespołu z zakresu zarządzania ryzykiem, tworzenia programów ubezpieczeniowych oraz doświadczenie nabyte przy współpracy z kluczowymi Klientami z branży: spożywczej, lotniczej, cementowej, przetwórczej, budowlanej, hutniczej, meblarskiej, spedycyjno-kurierskiej, automotive, itp. pozwalają na tworzenie dedykowanych programów ubezpieczeniowych, uwzględniających indywidualne potrzeby Klientów.

Podstawowe kompetencje brokerskie są dodatkowo wspierane doświadczeniem zespołu z obszaru finansów, zarządzania, prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych.

Atutem naszego zespołu jest posiadanie wiedzy ubezpieczeniowej, przydatnej dla Klientów stosujących lub zmierzających do stosowania zintegrowanego zarządzania ryzykiem.